Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Janikowie
http://bip.janikowo.bipgmina.pl

Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, sieci kanalizacji deszczowej – Janikowo ul. Wilkońskiego – obwodnica Janikowa na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 3/5, 3/6 obr. 8, 1/21, 1/22, 6/1, 8/5, 8/3, 6/4, 7/2, 6/5, 6/7, obr. 9, 290/10, 290/49, 323, 292, 16/123 obr. 3 gm. Janikowo

Załączniki:

Obwieszczenie [14.62 KB]