Obwieszczenia - nieruchomości

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Nieruchomości gruntowe z obrębu 2 w Janikowie przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzeatrgowym na powiększenie nieruchomości sąsiednich: dz. nr 83/68 o powierzchni 0.0168 ha dz. nr 83/69 o powierzchni 0.0238 ha dz. nr 83/70 o powierzchni 0.0238 ha dz. nr 83/71 o powierzchni 0.0239 ha dz. nr 83/72 o powierzchni 0.0241 ha dz. nr 83/73 o powierzchni...

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Działka nr 6/11 z obrębu 9 w Janikowie o powierzchni 0.7512 ha

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Działka nr 6/10 z obrębu 9 w Janikowie o powierzchni 0.2269 ha

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

BEZPRZETARGOWO - NA POPRAWĘ WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH pomieszczenie o powierzchni 13,00 m2 ul. Kwiatowa 8 Kołuda Wielka

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

LOKAL MIESZKALNY W JANIKOWIE UL. PÓŁNOCNA 2A/10 O POWIERZCHNI 22,70 m2.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

LOKAL MIESZKALNY W JANIKOWIE UL. OGRODOWA 14/39 O POWIERZCHNI 63,95 m2.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

SPRZEDAŻ NA RZECZ NAJEMCY - LOKAL MIESZKALNY W JANIKOWIE UL. GŁÓWNA 14/11.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Lokal mieszkalny ul. Głównej 7b/7 - 44,10 m2 Lokal mieszjkalny ul. Gówna 31/47 - 37,95 m2 Lokal mieszkalny ul. Wewnętrzna 1/8 - 44,62 m2 Lokal mieszkalny ul. Sportowa 9/43 - 32,04 m2

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowo na rzecz najemcy: lokal mieszkalny nr 3 ul. Główna 29 w Janikowie.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

LOKAL MIESZKALNY W JANIKOWIE UL. Z. WILKOŃSKIEGO 6/15 O POWIERZCHNI 60,10 m2