Obwieszczenia - nieruchomości

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Grunty o przeznaczeniu rolniczym: dz. nr 1/40, 1/42 obręb Sielec o łącznej powierzchni 1.4755 ha

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Lokal użytkowy wraz z zapleczem w budynku nr 9 w Broniewicach o powierzchni łącznej 212,24 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Nieruchomości gruntowe z obrębu 2 w Janikowie: dz. nr 83/76, 83/77, 149/28, 149/30, 149/31, 149/32, 149/33, 149/34, 149/35

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Lokal mieszkalny przy ul. Głównej 25/4 o powierzchni 37,22 m2

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Lokal mieszkalny ul. Szkolna 10/1 oraz udział we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczo-garażowym oraz udział w tym budynku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Lokal mieszkalny w Kołudzie Wielkiej ul. Główna 4/2.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Działka nr 77/7 w Sielcu o powierzchni 0.0178 ha

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Działka nr 12/53 w Broniewicach o powierzchni 0.1814 ha

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego

Nieruchomość gruntowa w Broniewicach dz. nr 12/13 o powierzchni 0.2600 ha

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Lokal mieszkalny przy ul. Głównej 37/13 w Janikowie o powierzchni 62,96 m2