Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Janikowie
http://bip.janikowo.bipgmina.pl

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Janikowo - 2014-2016

Załączniki:

Tekst studium [1.75 MB]
Rysunek studium [6.15 MB]