Urząd Miejski w Janikowie

Zatrzymaj banner przewijany

Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku zobacz archiwum »

Załączniki:

B/01/2012 Decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przyłącza linii energetycznej kablowej SN 15 kV słupa energetycznego, stacji kontenerowej, drogi dojazdowej z placem manewrowym, łukami oraz dwóch wolnostojących elektrowni wiatrowych MK 29 i MK 30 służących do korzystania z tej linii, która przesyła wytworzoną energię do sieci dystrybucyjnej, w miejscowości Ludzisko, gm. Janikowo na działkach nr Ew. 143/1, 146, 148, 154/1 [52 KB]
B/02/2012 P Postanowienie o odstąpieniu od wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku gospodarczego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Ludzisko, gm. Janikowo [53 KB]
B/02/2012 Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku gospodarczego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Ludzisko, gm. Janikowo [51.5 KB]
B/03/2012 P Postanowienie o odstąpieniu od wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejącego garażu na warsztat samochodowy oraz wulkanizację na działkach nr ew. 10, w Janikowie [53 KB]
B/03/2012 Decyzja stwierdzająca o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejącego garażu na warsztat samochodowy oraz wulkanizację na działkach nr ew. 10, w Janikowie [32.5 KB]
B/04/2012 Decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3 MW na dz. o nr ew. 50/1 w m. Broniewice, gm. Janikowo, oraz linii energetycznych kablowych SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, stacji kontenerowo-pomiarowej, wybudowaniem niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, dróg wewnętrznych z placami manewrowymi [52.5 KB]
B/05/2012 P Postanowienie o odstąpieniu od wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i remoncie istniejącej stacji paliw wraz z infrastrukturą na działce nr ew. 23/1 w m. Balice, gm Janikowo [53 KB]
B/05/2012 Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i remoncie istniejącej stacji paliw wraz z infrastrukturą na działce nr ew. 23/1 w m. Balice, gm Janikowo [51.5 KB]
B/06/2012 P Postanowienie o odstąpieniu od wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych składającego się ze studni poprzez zabudowanie otworu studziennego armaturą czerpalną w postaci pompy głębinowej oraz wykonanie obudowy studziennej na działce nr ew. 133 w Kołodziejewie, gm. Janikowo [53 KB]
B/06/2012 Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych składającego się ze studni poprzez zabudowanie otworu studziennego armaturą czerpalną w postaci pompy głębinowej oraz wykonanie obudowy studziennej na działce nr ew. 133 w Kołodziejewie, gm. Janikowo [51.5 KB]
B/07/2012 P Postanowienie o odstąpieniu od wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych składającego się ze studni poprzez zabudowanie otworu studziennego armaturą czerpalną w postaci pompy głębinowej oraz wykonanie obudowy studziennej na działce nr ew. 323 w Kołodziejewie, gm. Janikowo [53.5 KB]
B/07/2012 Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych składającego się ze studni poprzez zabudowanie otworu studziennego armaturą czerpalną w postaci pompy głębinowej oraz wykonanie obudowy studziennej na działce nr ew. 323 w Kołodziejewie, gm. Janikowo [51.5 KB]
B/08/2012 P Postanowienie o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą położonych na działkach ew. 112, 115 i 180 w m. Trląg i dz. nr ew. 98 w m. Dębina [53 KB]
B/08/2012 Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą położonych na działkach ew. 112, 115 i 180 w m. Trląg i dz. nr ew. 98 w m. Dębina [51.5 KB]
Dokument wytworzony przez: Referat Inwestycyjno-Techniczny
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 listopada 2015 11:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Sitko
Ilość wyświetleń: 563
09 listopada 2015 11:46 Justyna Sitko - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 listopada 2015 11:45 Justyna Sitko - Dodanie załącznika [b_08.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 listopada 2015 11:44 Justyna Sitko - Dodanie załącznika [b_08_p.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl