Wybory Samorządowe w 2014

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Janikowie z dnia 27 października 2014 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Janikowie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Janikowie z dnia 27 października 2014 r.

o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Informacja o wyborach dla wyborców niepełnosprawnych

Odnośnik: Informacja na temat uprawnień dla wyborców niepełnosprawnych

Uchwała nr 11/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Janikowie z dnia 20 października 2014 roku

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Janikowie, Rady Powiatu Inowrocławskiego i Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz bezpośrednim wyborze Burmistrza Gminy i Miasta Janikow zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

KOMUNIKAT MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W JANIKOWIE z dnia 21 października 2014 r.

o numerach przyznanych zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Janikowie zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

KOMUNIKAT MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W JANIKOWIE z dnia 20 października 2014 r.

O MIEJSCU, CZASIE I ZASADACH LOSOWANIA NUMERÓW DLA LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH DO RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE ZARZADZONYCH NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014 ROKU.