Urząd Miejski w Janikowie

Zatrzymaj banner przewijany

Zawiadomienia o pozwoleniach na budowę zobacz archiwum »

Zawiadomienie w zwiąku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wniosku

WINDBUD Spółka z o.o. ul. Jacewska 32, 88-100 Inowrocław
w sprawie zatwierdzenia i udzielenia pozwolenia na budowę dia zadania inwestycyjnego pn.:

„budowa elektrowni wiatrowych E W l , EW2, Ew3,EW4, EW6, EW7, EW9, EWIO, EW17, EW19, EW21,
EW22, EW23, EW8, E W l l , EW12, EW13, E W I 4 , E w l 5 , EW16, WEA24, WEA25, WEA26,VESTAS V90
Hzw 105 m drogami dojazdowymi i zjazdami z dróg gminnych i powiatowych oraz liniami kablowymi SN
i telekomunikacyjnymi liniami kablowymi na działkach ziokalizowanych w obrębie Trląg - dz. nr 13, 14,
77, 78, 79/1, 79/4, 79/5, 83, I l O / l , 113, 117/1, 117/2, 118/1, 119/1, 120/5, 121/3, 125/1, 126/2, 152/1, 152/2,
153/1,153/2, 153/3, 153/4, 155, 165/1, 172/2, 175/1, 176/1,177,178/2, obrębie Pałuczyna - dz. nr 4,10, 62/1,
69/1, 79, 82, 83/4, 84/1, 85/1, 86/1, 87/1, 111/1, obrębie Dębina - dz. nr 57, 80, 82/5, 86, 96/1, 101/1, 101/2,
102/1,103, obrębie Dębowo 1/1, 2/1, 21 i obrębie Głogowiec - dz. nr 1/1,1/2,3, 4/2, 5/1 gm. Janikowo"

Data wytworzenia dokumentu: 23 kwietnia 2014
Dokument wytworzony przez: Starosta Inowroclawski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 kwietnia 2014 10:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Rafał Bujak
Ilość wyświetleń: 609
24 kwietnia 2014 10:27 Rafał Bujak - Dodanie załącznika [img336.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 kwietnia 2014 10:27 Rafał Bujak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl