Zawiadomienia o pozwoleniach na budowę

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Decyzja Starosty Inowrocławskiego 27 maja 2014

o zmianie treści decyzji znak: AB.6740.5.14.2014 z 16 maja 2014 roku.

Decyzja Starosty Inowrocławskiego 27 maja 2014

o zmianie treści decyzji znak: AB.6740.5.14.2014 z 16 maja 2014 roku.

Zawiadomienie w zwiąku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wniosku

WINDBUD Spółka z o.o. ul. Jacewska 32, 88-100 Inowrocław w sprawie zatwierdzenia i udzielenia pozwolenia na budowę dia zadania inwestycyjnego pn.: „budowa elektrowni wiatrowej WEA32, VESTAS V90 Hzw 105 m drogą dojazdową i zjazdem z drogi gminnej oraz linia kablową SN i telekomunikacyjną linią kablową z elektrowni WEA32 do EW13 na...

Zawiadomienie w zwiąku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wniosku

WINDBUD Spółka z o.o. ul. Jacewska 32, 88-100 Inowrocław w sprawie zatwierdzenia i udzielenia pozwolenia na budowę dia zadania inwestycyjnego pn.: „budowa elektrowni wiatrowej WEA33, Vestas V90 Hzw 105 m z drogą dojazdową i zjazdem z drogi gminnej oraz linią kablową, SN i telekomunikacyjną linią kablową z elektrowni WEA33 do EW22...

Zawiadomienie w zwiąku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wniosku

WINDBUD Spółka z o.o. ul. Jacewska 32, 88-100 Inowrocław w sprawie zatwierdzenia i udzielenia pozwolenia na budowę dia zadania inwestycyjnego pn.: „budowa elektrowni wiatrowych E W l , EW2, Ew3,EW4, EW6, EW7, EW9, EWIO, EW17, EW19, EW21, EW22, EW23, EW8, E W l l , EW12, EW13, E W I 4 , E w l 5 , EW16, WEA24, WEA25, WEA26,VESTAS V90 Hzw...

Zawiadomienie w zwiąku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wniosku

WINDBUD Spółka z o.o. ul. Jacewska 32, 88-100 Inowrocław w sprawie zatwierdzenia i udzielenia pozwolenia na budowę dia zadania inwestycyjnego pn.: "dojazdowymi i zjazdami z dróg gminnych na działkach nr 6, 11, 74, 75, 88 zlokalizowanych w obrębie Dobieszewice gm. Janikowo"

Zawiadomienie w zwiąku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wniosku

WINDBUD Spółka z o.o. ul. Jacewska 32, 88-100 Inowrocław w sprawie zatwierdzenia i udzielenia pozwolenia na budowę dia zadania inwestycyjnego pn.: „budowa elektrowni wiatrowych WEA30, WEA 31, VESTAS V90 Hzw 105 m drogami dojazdowymi i zjazdami z dróg gminnych na działkach nr 75, 90,91,92/1, 117 obręb Kolodziejewo gm. Janikowo"...

Zawiadomienie w zwiąku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wniosku

WINDBUD Spółka z o.o. ul. Jacewska 32, 88-100 Inowrocław w sprawie zatwierdzenia i udzielenia pozwolenia na budowę dia zadania inwestycyjnego pn.: „budowa linii kablowej SN i telekomunikacyjnej linii kablowej od GPO włącznie do WEA25, WEA 26, WEA27, WEA28, WEA29, WEA30, WEA31 na dziaikach położonych w obrębie Dobieszewice - dz. nr...

Zawiadomienie w zwiąku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wniosku

WINDBUD Spółka z o.o. ul. Jacewska 32, 88-100 Inowrocław w sprawie zatwierdzenia i udzielenia pozwolenia na budowę dia zadania inwestycyjnego pn.: „budowa stacji elektroenergetycznej WN/SN GPO Janikowo na działkach nr 121/3,125/1 obręb Trląg"