Rejestr wyborców

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rejestr wyborców - informacja

Rejestr wyborców Rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania. Można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców. Rejestr wyborców służy do sporządzania spisów wyb