Wybory Prezydenta RP w 2015 r.

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 36/2015 Burmistrza Gminy i Masta Janikowoz dnia 27 kwietnia 2015 r.

w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 powołanej w celu przeprowadzenia na obszarze gminy i miasta Janikowo wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zarządzenie nr 35/2015 Burmistrza Gminy i Masta Janikowoz dnia 27 kwietnia 2015 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 powołanej w celu przeprowadzenia na obszarze gminy i miasta Janikowo wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zarządzenie nr 33/2015 Burmistrza Gminy i Masta Janikowoz dnia 24 kwietnia 2015 r.

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowej

Zarządzenie nr 30/2015 Burmistrza Gminy i Masta Janikowoz dnia 21 kwietnia 2015 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 kwietnia 2015 r.

o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

INFORMACJA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 marca 2015 r.

o utworzonych komitetach wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r.