Urząd Miejski w Janikowie

Zatrzymaj banner przewijany

Informacja z otwarcia ofert zobacz archiwum »

Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Przemysłowej na ciąg pieszo-rowerowy, etap II w miejscowości Janikowo

                                                                                                           Janikowo, dn. 30.04.2018r.

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT art.86 ust.5

Numer sprawy: RIT.ZP.271.6.2018

Nazwa zadania: Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Przemysłowej na ciąg pieszo-rowerowy, etap II  w miejscowości Janikowo.

Gmina Janikowo  informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na dzień 07.05.2018r. wynosi        1 195 600,00złbrutto: (słownie:jedenmilionstodziewięćdziesiątpięćtysięcysześćsetzłotych00/100)

Lista firm i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

 

 

Numer oferty

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Cena  brutto

 

 

Termin wykonania 

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

Firma Usługowo-Handlowa „ANNA”

Anna Białobrzycka

ul. Wodna 18

62-200 Gniezno

 

2 122 435,06

31.10.2018r.

 

 

60 m-cy

 

 

 

30 dni

2.

Przedsiębiorstwo PROJ-BUD

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Bydgoszcz Sp. z o.o. S.K.

ul. Kościuszki 27

85-079 Bydgoszcz

 

1 366 550,32

31.10.2018r.

 

 

60 m-cy

 

 

30dni

3.

P.P.H.U. „SZEWBUD”

ul. Popowicka 36

88-100 Inowrocław

 

1 268 979,98

31.10.2018r.

 

 60 m-cy

 

 

 

30 dni

4.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

„TRANS-POM” Piotr Pomagier

Marcinkowo 37

88-110 Inowrocław 2

 

1 086 765,15

31.10.2018r.

 

 

60 m-cy

 

 

 

30 dni

 

 

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji na stronie internetowej, o której mowa w art.86 ust.5 ustawy Pzp , przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 ustawy Pzp.

 

 

 

Data wytworzenia dokumentu: 30.04.2018r.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Grażyna Derkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 kwietnia 2018 12:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grażyna Derkowska
Ilość wyświetleń: 178
07 maja 2018 10:41 Grażyna Derkowska - Zmiana danych dokumentu. zmiana zbezpieczenia środków na przedmiotowe zadanie (Dokument opublikowany)
04 maja 2018 12:30 Grażyna Derkowska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 kwietnia 2018 12:39 Grażyna Derkowska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl