Budżet na rok 2017

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr 9/S/2018 Składu Orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 kwietnia 2018 r.

w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Janikowa spawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy