Urząd Miejski w Janikowie

Zatrzymaj banner przewijany

Archiwum - Przetargi zobacz aktualne »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kołudzie Wielkiej do wymogów dostępności dla osób niepełnosparwnych

Przetargi

Ogłoszenie w BZP nr 500207426-N-2018 z dnia 30-08-2018 r. Janikowo: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 607584-N-2018 Data: 23/08/2018 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Janikowo, Krajowy numer identyfikacyjny...

czytaj więcej o Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kołudzie Wielkiej do wymogów dostępności dla osób niepełnosparwnych »

Przystosowanie sanitariatów z wymogami dostępnymi dla osób niepełnosprawnych w świetlicy , w Kołudzie Wielkiej.

Przetargi

Ogłoszenie w BZP nr 606883-N-2018 z dnia 2018-08-21 r. Gmina Janikowo: Przystosowanie sanitariatów z wymogami dostępnymi dla osób niepełnosprawnych w świetlicy , w Kołudzie Wielkiej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie...

czytaj więcej o Przystosowanie sanitariatów z wymogami dostępnymi dla osób niepełnosprawnych w świetlicy , w Kołudzie Wielkiej. »

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Przetargi

Janikowo dn. 19.06.2018r. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Postępowanie prowadzone będzie zgodnie obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579.) w trybie zamówienia z wolnej ręki art. 67 ust.1 pkt 12 o wartości...

czytaj więcej o Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych »

Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Przemysłowej na ciąg pieszo-rowerowy, etap II w miejscowości Janikowo

Przetargi

Numer sprawy: RIT.ZP.271.6.2018 Janikowo, 2018-04-25 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Numer sprawy: RIT.ZP.271.6.2018 Nazwa zadania: Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Przemysłowej na ciąg pieszo-rowerowy, etap II w miejscowości Janikowo W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące...

czytaj więcej o Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Przemysłowej na ciąg pieszo-rowerowy, etap II w miejscowości Janikowo »

Utrzymanie i konserwacja zieleni na terenie Gminy Janikowo w roku 2018- 2019

Przetargi

Ogłoszenie w BZP nr 526739-N-2018 z dnia 2018-03-05 r. Gmina Janikowo: Utrzymanie i konserwacja zieleni na terenie Gminy Janikowo w roku 2018- 2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

czytaj więcej o Utrzymanie i konserwacja zieleni na terenie Gminy Janikowo w roku 2018- 2019 »

Remont cząstkowy nawierzchni ulic i dróg gminnych przy użyciu recyklera

Przetargi

Numer sprawy: RIT.ZP.271.4.2018 Janikowo, 2018-02-20 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Numer sprawy: RIT.ZP.271.4.2018 Nazwa zadania: Remont cząstkowy nawierzchni ulic i dróg gminnych przy użyciu recyklera W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji...

czytaj więcej o Remont cząstkowy nawierzchni ulic i dróg gminnych przy użyciu recyklera »

Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Przemysłowej na ciąg pieszo-rowerowy w miejscowości Janikowo

Przetargi

Numer sprawy: RIT.ZP.271.1.2018 Janikowo, 2018-01-29 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Numer sprawy: RIT.ZP.271.3.2018 Nazwa zadania: Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Przemysłowej na ciąg pieszo-rowerowy w miejscowości Janikowo. W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści...

czytaj więcej o Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Przemysłowej na ciąg pieszo-rowerowy w miejscowości Janikowo »

Wykonanie usługi w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego

Przetargi

Ogłoszenie w BZP nr 500010984-N-2018 z dnia 15-01-2018 r. Janikowo: Wykonanie usługi w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie ...

czytaj więcej o Wykonanie usługi w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego »

Przebudowa ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Ołdrzychowie wraz z infrastrukturą rekreacyjną

Przetargi

Numer sprawy: RIT.ZP.271.2.2018 Janikowo, 2018-01-25 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Numer sprawy: RIT.ZP.271.2.2018 Nazwa zadania: Przebudowa ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Ołdrzychowie wraz z infrastrukturą rekreacyjną. Zamawiający dodał Zestawienie rzeczowo- finansowe Załącznik...

czytaj więcej o Przebudowa ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Ołdrzychowie wraz z infrastrukturą rekreacyjną »

Przebudowa ogólnodostępnej świetlicy na terenie ogrodów działkowych Stowarzyszenia Ogrodowego Stokrotka w Janikowie

Przetargi

Numer sprawy: RIT.ZP.271.1.2018 Janikowo, 2018-01-29 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 2 Numer sprawy: RIT.ZP.271.1.2018 Nazwa zadania: Przebudowa ogólnodostępnej świetlicy na terenie ogrodów działkowych Stowarzyszenia Ogrodowego Stokrotka w Janikowie. W odpowiedzi na skierowane do...

czytaj więcej o Przebudowa ogólnodostępnej świetlicy na terenie ogrodów działkowych Stowarzyszenia Ogrodowego Stokrotka w Janikowie »

Realizacja: IDcom.pl