Urząd Miejski w Janikowie

Zatrzymaj banner przewijany

Archiwum - Przetargi zobacz aktualne »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 500 000 PLN.

Przetargi

Numer sprawy: RIT.ZP.271.14.2018 Janikowo, 2018-11-26 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Numer sprawy: RIT.ZP.271.14.2018 Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 500...

czytaj więcej o Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 500 000 PLN. »

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Korytkowo.

Przetargi

Ogłoszenie w BZP nr 616014-N-2018 z dnia 2018-09-13 r. Gmina Janikowo: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Korytkowo OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

czytaj więcej o Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Korytkowo. »

Remont dachów na budynkach: Broniewice 11, ul.Wiejska 4 w Janikowie oraz MGOPS ul.Miła 11 w Janikowie.

Przetargi

Numer sprawy: RIT.ZP.271.12.2018 Janikowo, 2018-08-31 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 1 Numer sprawy: RIT.ZP.271.12.2018 Nazwa zadania: Remont dachów na budynkach: Broniewice 11, ul.Wiejska 4 w Janikowie oraz MGOPS ul.Miła 11 w Janikowie. Gmina Janikowo informujemy: Wyjaśnienia: Zmieniony został...

czytaj więcej o Remont dachów na budynkach: Broniewice 11, ul.Wiejska 4 w Janikowie oraz MGOPS ul.Miła 11 w Janikowie. »

Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kołudzie Wielkiej do wymogów dostępności dla osób niepełnosparwnych

Przetargi

Ogłoszenie w BZP nr 500207426-N-2018 z dnia 30-08-2018 r. Janikowo: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 607584-N-2018 Data: 23/08/2018 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Janikowo, Krajowy numer identyfikacyjny...

czytaj więcej o Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kołudzie Wielkiej do wymogów dostępności dla osób niepełnosparwnych »

Przystosowanie sanitariatów z wymogami dostępnymi dla osób niepełnosprawnych w świetlicy , w Kołudzie Wielkiej.

Przetargi

Ogłoszenie w BZP nr 606883-N-2018 z dnia 2018-08-21 r. Gmina Janikowo: Przystosowanie sanitariatów z wymogami dostępnymi dla osób niepełnosprawnych w świetlicy , w Kołudzie Wielkiej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie...

czytaj więcej o Przystosowanie sanitariatów z wymogami dostępnymi dla osób niepełnosprawnych w świetlicy , w Kołudzie Wielkiej. »

: Przebudowa drogi gminnej do świetlicy w Kołudzie Wielkiej

Przetargi

Numer sprawy: RIT.ZP.271.10.2018 Janikowo,2018-08-29 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 1 Numer sprawy: RIT.ZP.271.10.2018 Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej do świetlicy w Kołudzie Wielkiej W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków...

czytaj więcej o : Przebudowa drogi gminnej do świetlicy w Kołudzie Wielkiej »

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Przetargi

Janikowo dn. 19.06.2018r. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Postępowanie prowadzone będzie zgodnie obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579.) w trybie zamówienia z wolnej ręki art. 67 ust.1 pkt 12 o wartości...

czytaj więcej o Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych »

Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Przemysłowej na ciąg pieszo-rowerowy, etap II w miejscowości Janikowo

Przetargi

Numer sprawy: RIT.ZP.271.6.2018 Janikowo, 2018-04-25 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Numer sprawy: RIT.ZP.271.6.2018 Nazwa zadania: Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Przemysłowej na ciąg pieszo-rowerowy, etap II w miejscowości Janikowo W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące...

czytaj więcej o Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Przemysłowej na ciąg pieszo-rowerowy, etap II w miejscowości Janikowo »

Utrzymanie i konserwacja zieleni na terenie Gminy Janikowo w roku 2018- 2019

Przetargi

Ogłoszenie w BZP nr 526739-N-2018 z dnia 2018-03-05 r. Gmina Janikowo: Utrzymanie i konserwacja zieleni na terenie Gminy Janikowo w roku 2018- 2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

czytaj więcej o Utrzymanie i konserwacja zieleni na terenie Gminy Janikowo w roku 2018- 2019 »

Remont cząstkowy nawierzchni ulic i dróg gminnych przy użyciu recyklera

Przetargi

Numer sprawy: RIT.ZP.271.4.2018 Janikowo, 2018-02-20 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Numer sprawy: RIT.ZP.271.4.2018 Nazwa zadania: Remont cząstkowy nawierzchni ulic i dróg gminnych przy użyciu recyklera W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji...

czytaj więcej o Remont cząstkowy nawierzchni ulic i dróg gminnych przy użyciu recyklera »

Realizacja: IDcom.pl