Urząd Miejski w Janikowie

Zatrzymaj banner przewijany

Archiwum - Zamówienia do 30 000 euro zobacz aktualne »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Wykonanie podkładów geodezyjnych w ramach zadania pn. Wymiana źródeł światła i budowa sieci energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Janikowie.

Zamówienia do 30 000 euro

Janikowo, 05.02.2019r. RIT.ZP.271.2.2019.ZO ZAPYTANIE OFERTOWE I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Nazwa zamawiającego: GMINA JANIKOWO Adres zamawiającego: ul. Przemysłowa 6 Kod Miejscowość: 88-160 Janikowo Adres strony internetowej: www.bip.janikowo.bipgmina.pl Adres poczty elektronicznej:...

czytaj więcej o Wykonanie podkładów geodezyjnych w ramach zadania pn. Wymiana źródeł światła i budowa sieci energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Janikowie. »

Przebudowa kanalizacji deszczowej w m. Kołuda Mała gm. Janikowo dz. nr 74/3

Zamówienia do 30 000 euro

Janikowo, 22.01.2019r. RIT.ZP.271.1.2019.ZO ZAPYTANIE OFERTOWE I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Nazwa zamawiającego: GMINA JANIKOWO Adres zamawiającego: ul. Przemysłowa 6 Kod Miejscowość: 88-160 Janikowo Adres strony internetowej: www.bip.janikowo.bipgmina.pl Adres poczty elektronicznej:...

czytaj więcej o Przebudowa kanalizacji deszczowej w m. Kołuda Mała gm. Janikowo dz. nr 74/3 »

Zakup 10 komputerów przenośnych do nauki.

Zamówienia do 30 000 euro

Janikowo, 20.11.2018r. RIT.ZP.271.2.2018.ZO ZAPYTANIE OFERTOWE I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Nazwa zamawiającego: GMINA JANIKOWO Adres zamawiającego: ul. Przemysłowa 6 Kod Miejscowość: 88-160 Janikowo Adres strony internetowej: www.bip.janikowo.bipgmina.pl Adres poczty elektronicznej:...

czytaj więcej o Zakup 10 komputerów przenośnych do nauki. »

Opracowanie dokumentacji projektowej docieplenia trzech budynków na terenie Gminy Janikowo.

Zamówienia do 30 000 euro

Janikowo, 09.11.2018r. RIT.ZP.271.1.2018.ZO ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. Poz. 1986 t.j.) określonego w art. 4 pkt. 8, I. Nazwa (firma) i adres...

czytaj więcej o Opracowanie dokumentacji projektowej docieplenia trzech budynków na terenie Gminy Janikowo. »

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę Świetlicy wiejskiej w Ołdrzychowie.

Zamówienia do 30 000 euro

Janikowo,17.10.2016r. RIT.ZP.271.1.2016.ZO ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. Poz. 2164 wraz ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 22 czerwca 2016r....

czytaj więcej o Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę Świetlicy wiejskiej w Ołdrzychowie. »

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów języków obcych w Centrum Dialogu Kultur w Janikowie

Zamówienia do 30 000 euro

Numer sprawy: RIT.ZP. 2600.3.2016 Janikowo, 2016.09.16 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Dz. U. z 2016 r., poz. 2164 ze zm., zwaną dalej ustawą) określonego...

czytaj więcej o Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów języków obcych w Centrum Dialogu Kultur w Janikowie »

Wyłonienie Zespołu Eksperckiego dla zapewnienia „Obsługi eksperckiej w zakresie opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Janikowo na lata 2016-2022”

Zamówienia do 30 000 euro

Numer sprawy: RIT.ZP.2600.2.2016 Janikowo, dnia 13.09.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. ZAMAWIAJĄCY GMINA JANIKOWO UL. PRZEMYSŁOWA 6 88-160 JANIKOWO woj. kujawsko-pomorskie tel.: (052) 351 44 11 faks: (052) 351 35 19 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2.1. Nazwa zamówienia: Wyłonienie...

czytaj więcej o Wyłonienie Zespołu Eksperckiego dla zapewnienia „Obsługi eksperckiej w zakresie opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Janikowo na lata 2016-2022” »

Realizacja: IDcom.pl