Klauzule informacyjne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu wysłania wezwania, dochodzenia należności na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego

KLAUZULA INOFORMACYJNA Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze...

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zadań w związku z ustawą z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy Dz. U. z 2019 poz. 1291 ze zmianami.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zadań w związku z ustawą z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy Dz. U. z 2019 poz. 1291 ze zmianami. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia...

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zadań w zakresie ewidencji działalności gospodarczej - dane do czasu migracji do CEIDG - do dnia 06.12.2011 roku

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zadań w zakresie ewidencji działalności gospodarczej - dane do czasu migracji do CEIDG - do dnia 06.12.2011 roku OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w spra

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zadań w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zadań w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku...

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego i transportu drogowego.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego i transportu drogowego. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku...

Klauzula informacyjna dotycząca ograniczenia przetwarzania danych osobowych na mocy Ustawy o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach

Klauzula informacyjna dotyczące ograniczenia przetwarzania danych osobowych na mocy art. 22b ust. 1 i

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zadań w zakresie Kodeksu Postępowania Administracyjnego

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwie

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zadań w zakresie Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwie

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Ordynacji Podatkowej

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwie